Benefity pre VÁS

Naša sila je v inováciách, schopnosti reagovať na zmeny a prispôsobiť sa budúcnosti.

Benefity ktoré potešia
 • Nástup do kmeňového stavu spoločnosti
 • Výrobná prevádzka bez sezónnych výkyvov
 • Pravidelné každoročné navyšovanie miezd
 • Letný bonus vo výške 350€ a Ročný bonus vo výške 55% priemernej mzdy
 • Nástupný bonus vo výške 700€
 • Bonus za odporučenie vhodného kmeňového kandidáta 500€
 • Motivačné odmeny za zlepšovanie
 • Firemná doprava zdarma zo smerov:
  – Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom
  – Pobedim, Piešťany, Trebatice, Vrbové, Krakovany, Očkov, Podolie
 • Finančný príspevok na individuálnu dopravu
 • Finančný príspevok na tímové aktivity
 • Vecná a finančná odmena, plus deň voľna naviac pri jubileu 50 alebo 60 rokov
 • Hodnotné ocenenie a obed s manažmentom pri príležitosti 10 ročného jubilea v spoločnosti
 • Poukážka v hodnote 100€ pri narodení dieťaťa
 • Deň plateného voľna pri nástupe dieťaťa do 1 triedy
 • Vianočné darčeky v hodnote cca 100€
 • Ovocné dni pre zamestnancov
 • Vitamínové balíčky
 • Finančná pomoc 300€ pri úmrtí blízkej osoby + 1 deň plateného voľna naviac
 • Výhodná kúpa chladiča do automobilu
 • Firemné akcie pre zamestnancov aj ich rodinných príslušníkov: vianočný večierok, family day
 • Výhodné stravovanie vo firemnej jedálni