Pridajte sa k nám

Naša sila je v inováciách, schopnosti reagovať na zmeny a prispôsobiť sa budúcnosti.

Nissens Automotive SK, s.r.o.

Nissens na Slovensku pôsobí takmer 20 rokov. Kým sa spoločnosť Nissens Automotive SK stala samostatným úspešným subjektom prešli sme viacerými významenými zmenami a zdolali sme množstvo veľkých i menších výziev.

História

Náš príbeh sa začal písať v roku 1921 v Dánsku, kedy Julius Nissen založil spoločnosť Nissens, s cieľom vyrábať a predávať chladiče do automobilov. Malá spoločnosť rodinného typu svojou výrobou prežila 2.svetovú vojnu, kedy bola výroba chladičov pozastavená a nahradili ich úsporné variče pre domácnosť.

V roku 1946 sa podarilo výrobu chladičov úspešne obnoviť a s ďalšími generáciami rodiny Nissens nielen výrobu značne rozšíriť ale aj expandovať ďalej do Európy.

 

V roku 2005 bola otvorená prvá zahraničná výrobná prevádzka mimo územia Dánska. Nová prevádzka v Čachticiach vznikla pod názvom Nissens Slovakia. Výrobné aktivity spoločnosti boli zamerané nielen na automobilový priemysel, ale aj na výrobu chladičov pre iné odvetvia. Na základe veľkého dopytu a potrebe zvyšovania výroby bol závod v Čachticiach viackrát kapacitne zväčšovaný.
Okrem Čachtíc otvorila spoločnosť ďalšie výrobné závody vo Svite (Slovensko), v Číne a v USA, neskôr v Českej republike.

Z pohľadu predaja bola vždy spoločnosť rozdelená do dvoch obchodných segmentov – automobilového a priemyselného. Toto rozdelenie vyvrcholilo v roku 2021, kedy spoločnosť oslávila sté výročie spoločnosti. V tomto období vznikli dve úplne samostatné spoločnosti – Nissens Cooling Solutions s novým majiteľom A.P. Moller Holding a Nissens Automotive SK, naďalej pod značkou Nissens.

Súčasnosť a budúcnosť

Naša schopnosť prispôsobiť sa zmenám posúva našu pôsobnosť na nové trhy. Zároveň reagujeme na budúce potreby segmentu, preto prispôsobujeme našu výrobu aj v súvislosti s elektrickými vozidlami.

Ochrana životného prostredia a kvalita v súlade s orientáciou na zákazníka je podporená cestifikáciou v zmysle ISO 9001, IATF 16949 a ISO 14001.

Slogan „Delivering the Difference“ poukazuje na to, že tvoríme značku a povesť ako potvrdenie našej schopnosti prinášať našim zákazníkom viditeľný rozdiel.

Kvalita a životné prostredie

Úspech našej spoločnosti závisí od spokojnosti zákazníkov. Z tohto dôvodu je pre nás dôležité, aby každý jeden zamestnanec firmy prispieval k zabezpečeniu dodávania výrobkov a poskytovania služieb zákazníkom v najvyššej kvalite, v správnom čase a v správnom množstve.

V rámci kvality sa usilujeme o sústavné znižovanie počtu reklamácií ako aj plnenie všetkých interných aj exterých požiadaviek. Zároveň sa každodenne orientujeme na trvalé zlepšovanie výrobkov, systémov a všetkých procesov.

S ohľadom na životné prostredie a budúcnosť sa zameriavame na trvalú udržateľnosť a minimalizovanie vplyvov na okolie spoločnosti.
Usilujeme sa o to, aby všetky naše zásady ktorými sa riadime boli orientované na úspech firmy na trhu a zabezpečenie budúcnosti našich zamestnancov.

Pravidlá úspešného pôsobenia

V našej spoločnosti sa všetci riadime piatimi pravidlami, ktoré nám pomáhajú sústreďovať sa na zabezpečenie čo najefektívnejšieho chodu nášho podniku.

Preč so zložitosťou

My v Nissens Automotive sa snažíme dosiahnuť úplnu transparentnosť. To znamená, že poznáme naše zisky a straty v každom jednom obchodnom segmente, na každom geografickom trhu, u každého zákazníka či výrobku, čo nám umožňuje zlepšovať hospodárnosť podniku. Zároveň sa snažíme, aby boli všetci naši zamestnanci infomovaní o našich krokoch do budúcna a mali priestor pre nápady na zlepšenie fungovania podniku.

Jedna spoločnosť

Sme jedna spoločnosť a sme hrdí na existujúcu spoluprácu naprieč všetkými obchodnými zložkami, hodnotovými reťazcami, geografickými hranicami, kultúrami, organizáciami a oddeleniami.

Každý zamestnanec našej spoločnosti bojuje spolu s nami proti nedostatočnej optimalizácii a podieľa sa na tvorbe výsledkov, ktoré podporujú naše záujmy na celofiremnej úrovni.

Prinášanie rozdielu

Stredobodom našej pozornosti, sú naši zákazníci. Našou snahou je docieliť, aby každý zákazník vnímal našu spoločnosť ako svojho partnera, ktorý pri každej príležitosti – malej i veľkej – vynakladá úsilie navyše.

Každý z nás pracuje s cieľom predchádzať zanedbávaniu zákazníka, či už z hľadiska včasnej dodávky, kvality výrobkov alebo servisu.

Hospodárnosť

Neustále zlepšovanie tvorí prirodzenú súčasť chodu a zmien v našom podniku, pričom sme si vedomí hodnoty našej nákladovej uvedomelosti.

Každý jeden náš zamestnanec je členom nášho tímu a preto všetci spoločne prispevame k zlepšovaniu chodu spoločnosti ako aj k znižovaniu nákladov.

Úspešné budovanie dôvery

Našim hlavným cieľom bolo a bude, aby sme boli dôveryhodný a spoľahlivý partner pre všetkých.

Naša vzájomná spolupráca v rámci spoločnosti, bude úspešná len vtedy, ak budeme nielen dodržiavať všetky pravidlá, ale zároveň aj budovať vzájomnú dôveru medzi sebou.

Chcete u nás pracovať?

Vyberte si z našej ponuky voľných pracovných pozícií